Vì sao dòng tiền kinh doanh của Tập đoàn Đất Xanh bị âm?

(BĐT) - Tại thời điểm 31/12/2019, dòng tiền thuần của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận âm hơn 365 tỷ đồng, riêng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm đến 1.796 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với thời điểm 31/12/2018. Câu chuyện dòng tiền âm của Đất Xanh đã diễn ra trong nhiều năm gần đây. Điều này khiến cổ đông đặt câu hỏi về khả năng tạo ra dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty.
Giá trị hàng tồn kho của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh là 6.791 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2019, tập trung chủ yếu ở các dự án bất động sản dở dang. Ảnh: st
Giá trị hàng tồn kho của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh là 6.791 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2019, tập trung chủ yếu ở các dự án bất động sản dở dang. Ảnh: st

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.016 tỷ đồng, tăng hơn 43% so với cùng năm 2018. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ, đất nền gấp 3 lần cùng kỳ 2018, chiếm 46%.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2018 lên 1.065 tỷ đồng đã khiến lợi nhuận gộp của Đất Xanh trong quý IV/2019 giảm 7% về mức 951 tỷ đồng. Biên lãi gộp sụt giảm mạnh về mức 47% từ mức 72% của cùng kỳ năm 2018. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Công ty ghi nhận lợi trước thuế quý IV/2019 giảm 19% còn 690,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 24% về mức 531,8 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2019, Đất Xanh đạt doanh thu thuần đạt 5.814 tỷ đồng, tăng 25% so năm 2018. Cơ cấu doanh thu năm 2019 của doanh nghiệp không thay đổi so với năm trước, chiếm phần lớn là dịch vụ môi giới (49%), tiếp đến là bán căn hộ và đất nền (36%), còn lại là hợp đồng xây dựng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt gần 1.886 tỷ đồng, tăng 9,5% so năm 2018.

Một vấn đề đáng lưu tâm đối với các cổ đông Đất Xanh là Công ty báo cáo kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt nhưng dòng tiền luôn âm.

Trong năm 2019, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh đã thực hiện nhiều thương vụ phát hành trái phiếu với giá trị hàng trăm tỷ đồng
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, dù báo lãi lớn nhờ thanh lý tài sản, song dòng tiền kinh doanh của Đất Xanh vẫn âm gần 653,5 tỷ đồng do tăng khoản phải thu cuối kỳ 2.498 tỷ đồng, tăng 30% cùng kỳ năm 2018. Còn tổng các khoản phải thu ngắn, dài hạn chiếm tới 51% tổng tài sản. Bảng cân đối kế toán của Đất Xanh khi đó có hơn 5.644 tỷ đồng phải thu khác, gấp 1,5 lần so với đầu năm.

Tới ngày 31/12/2019, dòng tiền thuần của Đất Xanh vẫn ghi nhận âm hơn 365 tỷ đồng. Riêng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 1.796 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với thời điểm 31/12/2018.

Cùng với đó, dù tổng tài sản của Đất Xanh tăng hơn 44%, lên mức 19.880 tỷ đồng, song khoản mục phải thu ngắn hạn tăng mạnh 62% lên mức 9.023 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu ngắn hạn khác (chiếm tỷ trọng 61%, tương ứng số tiền 5.560 tỷ đồng). Đây chính là tiền ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối loạt dự án như Khu đô thị đất Quảng Riverside, Lakeside Bàu Tràm, Sài Gòn Gateway... Ngoài ra, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng cũng tăng trên 30% lên 1.938 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng tăng 47%, lên con số 6.791 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các dự án bất động sản dở dang từ các kỳ trước như Gemriverside, Opal Skyview, Tuyên Sơn, Opal City, Sunshine Resident... và phát sinh trong kỳ này là Opal Skyline, La maison và các dự án khác.

Về tình hình vay nợ, tại thời điểm 31/12/2019, Đất Xanh tăng mạnh nợ vay tài chính ngắn hạn từ mức 471 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm lên 1.163 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 146%. Vay nợ tài chính dài hạn cũng tăng lên con số 3.337 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 38%.

Trong năm 2019, Đất Xanh đã thực hiện nhiều thương vụ phát hành trái phiếu với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình huy động vốn bằng trái phiếu cũng bắt đầu cho thấy tín hiệu khó khăn hơn trước, khi tỉ lệ phát hành thành công thấp dần. Điển hình là thương vụ phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu trong khoảng thời gian từ 31/7 - 30/8/2019 nhưng tổng giá trị phát hành thực tế chỉ đạt 50 tỷ đồng. Trước đó, vào đầu tháng 7/2019, Đất Xanh có dự kiến phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu nhưng chỉ bán được 74 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch ban đầu dù lãi suất lên đến 11%.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư