(BĐT) - Ngày 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV đã khai mạc Phiên họp thứ 13 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phiên họp sẽ kéo dài trong 7 ngày làm việc, từ 10/8 đến 18/8.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo chương trình Phiên họp, UBTVQH sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của 4 dự án luật đã được đại biểu Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), Luật Thủy sản (sửa đổi), Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi); cho ý kiến đối với 5 dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4 gồm: Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp và Luật Hành chính công.

Cùng với đó, một trong những nội dung quan trọng tại Phiên họp thứ 13 là tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)”.

UBTVQH cũng tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề: công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý, sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị. Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, các bộ, ngành liên quan sẽ cùng tham gia giải trình.