UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo xử lý kiến nghị tại Gói thầu số 14 (PC-02/1b)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La và Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La xem xét, chỉ đạo xử lý kiến nghị của nhà thầu tại Gói thầu số 14 (PC-02/1b).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các dự án ODA Tỉnh nghiên cứu kiến nghị của Báo Đấu thầu tại Công văn ngày 17/2/2022 để tổng hợp, cung cấp các thông tin cho Báo.

Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La có trách nhiệm phối hợp, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 14 (PC-02/1b), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Trước đó (ngày 6/2/2023), Báo Đấu thầu có bài viết: “Gói thầu 79 tỷ đồng ở TP. Sơn La: Tranh cãi về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu”, phản ánh về việc Liên danh Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Phát triển kiến trúc đô thị (Liên danh VIWASEEN - UDCC) kiến nghị Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La (bên mời thầu) và cơ quan tài trợ vốn cần xem xét lại việc đánh giá hồ sơ dự thầu, tránh việc loại nhà thầu không đúng.

Ngay sau khi Báo Đấu thầu có bài phản ánh, ngày 10/2/2023, Liên danh VIWASEEN - UDCC tiếp tục có đơn kiến nghị về nội dung này gửi tới Báo, Bên mời thầu, cơ quan tài trợ vốn và cấp có thẩm quyền ở địa phương yêu cầu xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14 (PC-02/1b).

Để có cung cấp thông tin rộng rãi với nhà thầu và bạn đọc về kết quả xử lý kiến nghị của nhà thầu, Báo Đấu thầu đã đề nghị UBND tỉnh Sơn La, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La xem xét, xử lý kiến nghị của nhà thầu cũng như thông tin về kết quả xử lý kiến nghị gói thầu nêu trên.

Gói thầu số 14 (PC-02/1b) có giá dự toán hơn 79 tỷ đồng, thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Sơn La do Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu, sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Đức và vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước.

Chuyên đề