Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, để chào mừng Tết Dương lịch, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm vào lúc 0 giờ ngày 1/1/2016.
TP. HCM bắn pháo hoa 2 điểm chào đón năm 2016