(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 và cả năm 2019. Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt hơn 1.044 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. TNG đạt gần 57 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, tương đương EPS đạt 9.890 đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế cả năm 2019, TNG đạt 4.612 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 28% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 231 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2018. Kết thúc năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt 11% mục tiêu cả về doanh thu và lợi nhuận.