• TNG báo lãi ròng tăng 28%, vượt 11% kế hoạch năm

    20/01/2020 08:22

    (BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 và cả năm 2019. Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt hơn 1.044 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. TNG đạt gần 57 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, tương đương EPS đạt 9.890 đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư