Tiền Giang đấu thầu hơn 144 tỷ đồng mua thuốc

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - UBND tỉnh Tiền Giang vừa có quyết định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc cho ngành Y tế tỉnh Tiền Giang sử dụng thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương và Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2020, Trung tâm Mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang (Bên mời thầu) sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu. Thứ nhất là Gói thầu Thuốc Generic (giá gói thầu 100,607 tỷ đồng, phương thức lựa chọn nhà thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ); thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định. Thứ 2 là Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá gói thầu 43,801 tỷ đồng; phương thức lựa chọn nhà thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ); thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư