Thư mời chào giá dịch vụ thẩm định giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các đơn vị tư vấn thẩm định giá.

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp được UBND tỉnh thí điểm giao và bổ sung nhiệm vụ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2592/QĐ-UBND, ngày 19/4/2022.

Để thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị, máy móc văn phòng năm 2023 (đợt 2). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đề nghị các đơn vị tham gia chào giá dịch vụ thẩm định giá cho các sản phẩm (theo phụ lục gửi kèm).

Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (hoặc bảng phí dịch vụ thẩm định giá);

- Hồ sơ năng lực của đơn vị.

Hồ sơ chào giá xin gửi về Ban: Trước ngày 13/9/2023 theo địa chỉ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, tầng 4, trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cán bộ phụ trách: Từ Minh Thành - Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp. SĐT: 093.2562.688.

Thư mời này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Tải phụ lục đính kèm tại đây.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp được UBND tỉnh thí điểm giao và bổ sung nhiệm vụ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2592/QĐ-UBND, ngày 19/4/2022.

Để thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, trung học cơ sở (đợt 2). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đề nghị các đơn vị tham gia chào giá dịch vụ thẩm định giá cho các sản phẩm (theo phụ lục gửi kèm).

Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (hoặc bảng phí dịch vụ thẩm định giá);

- Hồ sơ năng lực của đơn vị.

Hồ sơ chào giá xin gửi về Ban: Trước ngày 13/9/2023 theo địa chỉ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, tầng 4, trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cán bộ phụ trách: Từ Minh Thành - Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp. SĐT: 093.2562.688.

Thư mời này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Tải phụ lục đính kèm tại đây.

Chuyên đề