#chào giá
Ảnh minh họa

Thông báo chào bán tàu “Vinalines Trader”

(BĐT) - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam xin gửi đến Quý công ty lời chào trân trọng và kính mời Quý công ty tham gia chào giá mua tàu VINALINES TRADER hiện thuộc sở hữu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam với đặc tính, tình trạng kỹ thuật và các điều kiện như sau: