(BĐT) - Trong giai đoạn 2016 -2017, Nhà nước thực hiện cổ phần hóa mạnh mẽ tại 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) là: Viện Dệt May, Viện Nghiên cứu bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố, Viện Mẫu thời trang – Fadin. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần tại các đơn vị này. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu trên đối với phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Vinatex.

Theo đó, để quá trình sắp xếp đạt hiệu quả cao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên và triển khai các công việc liên quan theo quy định. Bộ Công Thương là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước (nếu còn) tại các công ty cổ phần.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định việc cổ phần hóa Trung tâm Y tế - Bệnh viện Dệt May sau khi đánh giá kết quả cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương.