(BĐT) - UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, ngoài việc được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của Trung ương, nhà đầu tư còn được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư hiện hành của Tỉnh và theo quy định này.

Các ngành, nghề khuyến khích đầu tư của Tỉnh gồm: đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải tập trung; đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp có quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, ít gây tác hại đến môi trường; đầu tư trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nhà đầu tư sẽ được ưu đãi chính sách về đất đai; hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào; san lấp mặt bằng; xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hỗ trợ đào tạo lao động; hỗ trợ thủ tục hành chính. Các chính sách ưu đãi sẽ có hiệu lực từ ngày 10/7/2020.