Tập đoàn CEO báo lãi giảm 30% trong quý III/2019

(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn CEO vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2019 với kết quả doanh thu đạt 643 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy vậy, sau khi trừ đi các khoản chi chí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty báo lãi ròng hơn 39 tỷ đồng, sụt giảm hơn 30% so với quý III/2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế 9 tháng, CEO ghi nhận 3.166 tỷ đồng doanh thu, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2018, và 336 tỷ đồng lãi ròng, tăng gần 117% so với 9 tháng năm 2018. So với chỉ tiêu đề ra, CEO đã thực hiện được 99% kế hoạch doanh thu và 98% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Tính tới cuối tháng 9, tổng tài sản của Công ty đạt 8.307 tỷ đồng, nợ phải trả giảm mạnh gần 20% so với đầu năm, về mức 4.828,3 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư