CTCP Du lịch thương mại Tây Ninh (Tanitour) vừa ra thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức 2015.
Tanitour, công ty mẹ của TCT tạm ứng cổ tức 12%

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 12/4/2016, tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 12%. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 26/4/2016.

Tanitour là công ty đại chúng có vốn điều lệ 45,7 tỷ đồng. Năm 2015, Công ty đạt doanh thu hợp nhất 285,9 tỷ đồng, không đạt kế hoạch đặt ra, đạt lợi nhuận 75,7 tỷ đồng. Công ty được cổ phần hóa từ 2006 nhưng vẫn chưa niêm yết.

Tanitour là công ty mẹ của CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh Catour hiện đang niêm yết với mã chứng khoán TCT. Catour khá nổi tiếng trong số các doanh nghiệp niêm yết vì thường xuyên có mức EPS và mức cổ tức thuộc loại cao nhất trong số các doanh nghiệp niêm yết. Thế nhưng, công ty mẹ Tanitour lại thường xuyên có mức lợi nhuận và cổ tức thấp hơn rất nhiều so với công ty con Catour.

Theo ĐTCK