(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành tối đa 120 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Thời gian dự kiến phát hành là 30/9/2021 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 1 ngày làm việc trước ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch chứng khoán.

Được biết, trái phiếu dự kiến phát hành có kỳ hạn là 5 năm, tài sản đảm bảo dự kiến là 35% vốn góp tại Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội. Mục đích phát hành trái phiếu để bổ sung vốn lưu động.

Tính tới 30/6/2021, SMC đang sở hữu 35% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội và ghi nhận là công ty liên kết, liên doanh.

Xét về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2021, SMC ghi nhận doanh thu đạt 11.020,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 747,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 54,7% và 1.228,4% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, SMC đặt kế hoạch tổng doanh thu là 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm nay, doanh nghiệp hoàn thành 249,3% kế hoạch lợi nhuận năm.