(BĐT) - Ngày 11/10 tới, Công ty CP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán: SLS) sẽ chốt quyền chia cổ tức năm 2020 - 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 80%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 26/10/2021.

Như vậy, với hơn 9,79 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 78,32 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (từ 1/7/2020 đến 30/6/2021), Công ty ghi nhận doanh thu đạt 801,16 tỷ đồng, giảm 23,96% so với năm trước đó; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 37,29%, đạt 163,81 tỷ đồng và vượt tới hơn 530% mục tiêu đã đề ra (26 tỷ đồng).

Tính đến cuối năm tài chính 2021 (ngày 30/6/2021), tổng tài sản doanh nghiệp xấp xỉ 1.193 tỷ đồng, tăng 5,78% so với thời điểm đầu năm.