(BĐT) - HĐQT Công ty CP Mía đường Sơn La vừa thông qua nghị quyết chi trả cổ tức niên độ tài chính 2019 - 2020 bằng tiền với tỷ lệ 70%.  Thời gian chi trả từ ngày 10/11/2020.

Với gần 9,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến sẽ chi gần 69 tỷ đồng để thanh toán cho đợt chia cổ tức lần này. Nguồn tiền sẽ được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của niên độ tài chính 2019 - 2020 (từ 1/7/2019 - 30/6/2020).

Niên độ 2020 - 2021, Công ty đặt mục tiêu 816 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 26 tỷ đồng; giảm lần lượt 22% và 78% so với niên độ trước. Mức chia cổ tức niên độ 2020 - 2021 dự kiến là 20% vốn điều lệ (gần 20 tỷ đồng).

Lý giải về việc đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi, lãnh đạo Công ty cho biết, từ ngày 1/1/2020, Việt Nam đã xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đối với các nước ASEAN, mức thuế suất nhập khẩu đường vào Việt Nam là 0%, tình trạng buôn lậu qua biên giới ngày càng diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến cho hoạt động của ngành mía đường chồng chất khó khăn, ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, diện tích và sản lượng thu hoạch niên vụ mới dự kiến sẽ chưa tăng.