SBT đã bán xong hơn 3,2 triệu cổ phiếu Quỹ

Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT – HOSE) thông báo đã hoàn tất việc bán 3.268.840 cổ phiếu Quỹ với giá bình quân 32.812 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 107 tỷ đồng.
SBT đã bán xong hơn 3,2 triệu cổ phiếu Quỹ

Theo đó, giao dịch đã được thực hiện từ ngày 27/7 đến 10/8 theo phương thức khớp lệnh.

Mới đây nhất, HĐQT của SBT cũng đã thông qua việc phát hành tổng cộng hơn 58,42 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức.

Trong đó, hơn 11,68 triệu cổ phiếu sẽ dùng để trả cổ tức niên độ 2015 – 2016, tương đương tỷ lệ 6%, và hơn 46,74 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương tỷ lệ phát hành là 24%.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và quý IV năm nay.

Chuyên đề