(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 16 gói thầu thuộc Công trình đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn với tổng giá trị các gói thầu là 181,428 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý III/2020 sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 14 gói thầu. Trong đó, Gói thầu Thi công xây dựng công trình có giá gói thầu là 173,499 tỷ đồng (chi phí xây lắp là 155,178 tỷ đồng, chi phí dự phòng là 18,321 tỷ đồng), Gói thầu Giám sát thi công xây dựng Công trình có giá gói thầu là 2,337 tỷ đồng.

Tiếp đó, quý I/2021 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của Gói thầu Kiểm toán công trình; Gói thầu Kiểm toán công trình.

Công trình đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện được phê duyệt vào tháng 7/2020 với tổng mức đầu tư là 228 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam và ngân sách thị xã Điện Bàn.