Sáng nay (20/6), Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Với đa số đại biểu tham dự tán thành, sáng nay (20/6), trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
Sáng 20/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Sáng 20/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Luật gồm 12 Chương, với 115 Điều, gồm những quy định chung; chính sách của nhà nước về phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX; thành viên của HTX, liên hiệp HTX; thành lập HTX, liên hiệp HTX; tổ chức quản trị HTX, liên hiệp HTX.

Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua Luật, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Theo Báo cáo, một trong những điểm mới, nổi bật của Luật HTX (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp này là đã thể chế hóa nội dung 8 chính sách tại Nghị quyết số 20-NQ/TW. Luật HTX (sửa đổi) đã bổ sung quy định tại Chương II về các chính sách của Nhà nước phát triển tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX.

Cụ thể, Luật bổ sung tại Điều 18 quy định một trong các tiêu chí để được xem xét thụ hưởng chính sách của Nhà nước khi tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính do vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này; không trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Bổ sung khoản 7 Điều 20 quy định về chính sách nhân rộng mô hình HTX, liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả nhằm góp phần phát triển, thúc đẩy và lan tỏa các điển hình kinh tế tập thể…

Liên quan đến chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong HTX, liên hiệp HTX, UBTVQH cho biết, do nội dung này có ý kiến khác nhau nên UBTVQH đã gửi phiếu xin ý kiến các vị ĐBQH. Qua tổng hợp Phiếu xin ý kiến đã có 72,97% ý kiến đồng ý với Phương án 1, đề nghị không quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên HTX, liên hiệp HTX; còn lại 27,03% ý kiến đồng ý với Phương án 2, đề nghị quy định về chuyển nhượng phần vốn góp cả trong nội bộ thành viên hiện hữu của HTX, liên hiệp HTX và cho các cá nhân, tổ chức chưa phải là thành viên.

Trên cơ sở kết quả Phiếu xin ý kiến, dự thảo Luật đã được tiếp thu và hoàn thiện theo Phương án 1 là ý kiến của đa số ĐBQH.

Ngoài các vấn đề trên, UBTVQH đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các vị ĐBQH đối với nhiều nội dung khác được nêu tại bản đầy đủ Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi); đồng thời tiếp thu, chỉnh lý về kỹ thuật văn bản đối với toàn bộ dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Chuyên đề