(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua và ban hành Luật Đầu tư sửa đổi, Luật Xây dựng sửa đổi, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Để chuẩn bị nội dung và kịp thời ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 84/2015/NĐ-CP (NĐ 84) và Nghị định số 01/2020/NĐ-CP (NĐ 01) về giám sát và đánh giá đầu tư, Bộ KH&ĐT vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, có ý kiến rà soát, đánh giá về tình hình thực hiện và kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung 2 NĐ.

Trong đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị tập trung vào nội dung chính là việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện NĐ 84 và NĐ 01 theo thẩm quyền (nếu có); nguồn nhân lực và công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; công tác tổng hợp báo cáo; công tác kiểm tra, giám sát thực tế và xử lý vi phạm (nếu có)… Đồng thời, đánh giá chung về tình hình thực hiện NĐ 84 và NĐ 01; đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung nếu có.