Quý II, GENCO 3 báo lãi gấp 13,6 lần cùng kỳ năm 2019

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (GENCO 3) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với kết quả doanh thu 10.467 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi sau thuế đạt 1.114 tỷ đồng, gấp 13,6 lần so với cùng kỳ 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế 6 tháng đầu năm, GENCO 3 báo lãi 742 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến cuối quý II/2020, tổng tài sản GENCO 3 đạt 74.657 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả vẫn ở mức khá lớn 61.897 tỷ đồng, chiếm 83% tổng tài sản. Chiếm phần lớn trong nợ phải trả GENCO 3 là nợ vay với quy mô 53.600 tỷ đồng.

Chuyên đề