(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định đồng ý thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, đất có rừng để thực hiện Dự án Đầu tư khai thác, chế biến đá, cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm vật liệu san lấp đi kèm tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (đợt 1).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Tỉnh quyết định thu hồi 92.961 m2 đất tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị để thực hiện Dự án. Trong đó, đất rừng trồng sản xuất 89.005 m2 hiện do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải đang quản lý; đất giao thông 3.956 m2, do UBND xã Hải Lệ quản lý. Đồng thời, Tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất có rừng trồng sản xuất để thực hiện Dự án.