(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án đầu tư công tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế theo các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch thi công, phương án ứng phó với mưa, bão, lũ, lụt phù hợp với từng thời điểm và tính chất, đặc điểm của từng loại công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực, lãng phí; tập trung rà soát, giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND Tỉnh để kịp thời xử lý.

Chủ tịch UBND Tỉnh nhấn mạnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của Tỉnh; tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình và giải ngân vốn...