(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh, huyện Nam Trà My (ĐH5.NTM). Tổng mức đầu tư Dự án là 149,845 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được đầu tư với mục tiêu khắc phục sạt lở tuyến đường Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM) sau thiên tai năm 2020, đảm bảo giao thông thông suốt. Nguồn vốn đầu tư Dự án từ ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Nam Trà My. UBND huyện Nam Trà My được giao làm chủ đầu tư Dự án. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2021 - 2024.