Thanh tra Chính phủ kiến nghị Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) chỉ đạo Cục Thuế Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm vi phạm trong công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, thiếu kiên quyết thực hiện hết các biện pháp cưỡng chế dẫn đến số nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất tăng cao.
Xếp hàng nộp hồ sơ thi công chức ở Cục Thuế Hà Nội (Ảnh: T.Lê)

Xếp hàng nộp hồ sơ thi công chức ở Cục Thuế Hà Nội (Ảnh: T.Lê)

Kết luận của  Thanh tra Chính phủ mới đây cho thấy, trong giai đoạn từ 2012 đến 30/6/2014, Cục Thuế Hà Nội không hoàn thành kế hoạch thanh tra được Tổng cục Thuế phê duyệt. Một số cuộc thanh tra vi phạm về thời gian thanh tra (vượt thời gian quy định); có những cuộc vượt thời gian quy định rất lớn.

Cục Thuế Hà Nội không hoàn thành kế hoạch kiểm tra hàng năm, tỷ lệ thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế liên tục đạt tỷ lệ thấp.

Về thanh tra, có 24 trường hợp có quyết định xử lý về thuế với tổng số tiền trên 60 tỷ đồng, người nộp thuế không thực hiện dẫn tới thời gian nợ thuế trên 90 ngày nhưng Cục Thuế Hà Nội không thực hiện biện pháp cưỡng chế, theo Thanh tra Chính phủ, đã vi phạm quy định tại Điều 92 Luật Quản lý thuế.

Thanh tra Chính phủ phát hiện 177 trường hợp có quyết định xử lý về thuế từ năm 2012 đến tháng 6/2014 chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định với tổng số tiền trên 34 tỷ đồng, vi phạm quy định tại Điều 92 Luật Quản lý thuế.

Qua rà soát dữ liệu do Cục Thuế Hà Nội cung cấp, cơ quan thanh tra nhận thấy, từ ngày 1/1/2012 đến ngày 30/9/2014, các chi cục thuế thực hiện miễn thuế thu nhập cá nhân đối với 47 người chuyển nhượng nhà trong khi người chuyển nhượng có nhiều hơn 1 nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Hà Nội với tổng số tiền thuế đã miễn trên 1,5 tỷ đồng, không đúng quy định.

Đáng chú ý, hết năm 2014 có 57/108 dự án còn nợ tiền sử dụng đất tại 13 chi cục thuế với số tiền trên 4.000 tỷ đồng, tiền phạt chậm nộp gần 2.000 tỷ đồng; trong đó có 31 dự án được gia hạn với số tiền nợ tiền sử dụng đất gần 2.500 tỷ đồng.

“Kiểm tra một số hồ sơ quản lý nợ tiền sử dụng đất thấy các chi cục thuế chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ, có những dự án nợ tiền sử dụng đất dài, trong khi có kết quả kinh doanh của chủ đầu tư hàng năm tốt, nhưng cơ quan thuế không áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ”- kết luận thanh tra chỉ rõ.

Cố ý trốn tránh, chây ì nghĩa vụ với nhà nước thì xử lý kiên quyết

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, đến hết năm 2014 trên địa bàn có 26 điểm đất đã có quyết định giao đất của UBND TP Hà Nội nhưng chưa có quyết định xác định giá thu tiền sử dụng đất; trong đó có 10 dự án chưa giải phóng mặt bằng. Tổng số tiền sử dụng đất phải nộp của 26 điểm đất dự tính theo đơn giá đất của UBND TP Hà Nội tại thời điểm giao đất là trên 7.166 tỷ đồng.

Trong số 26 điểm đất có dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội chủ đầu tư đã xây dựng chung cư và bán các căn hộ cho người mua.

Cụ thể, tháng 8/2011 UBND TP Hà Nội có Quyết định số 3855 về việc cho phép Công ty cổ phần Sản xuất-Xuất nhập khẩu Bemes được chuyển mục đích sử dụng 17.122 m2 đất tại phường Kiến Hưng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes.

Đến ngày 31/12/2014, dự án chưa có quyết định xác định giá thu tiền sử dụng đất, Công ty cổ phần Sản xuất-Xuất nhập khẩu Bemes chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất nhưng đã xây dựng các chung cư, bất động sản và chuyển nhượng cho người mua.

Ngoài dấu hiệu vi phạm hình sự tại Dự án Đại Thanh đã được Thanh tra Chính phủ đề nghị chuyển sang cơ quan công an điều tra làm rõ, kết luận thanh tra còn chỉ rõ 2 dự án chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất nhưng đã thực hiện thi công xây dựng. Đó là Dự án xây dựng Trụ sở Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng Vinashin và Dự án xây dựng trụ sở Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin.

Ngày 11/6/2014 các chủ đầu tư ký với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) để xây dựng trụ sở làm việc. Tuy nhiên đến thời điểm thanh tra các công ty vẫn chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất nhưng đã xây dựng trụ sở làm việc và đưa vào sử dụng từ tháng 1/2015.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ khẳng định, trong giai đoạn từ năm 2012-2014, Cục Thuế Hà Nội đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, thiếu kiên quyết thực hiện hết các biện pháp cưỡng chế dẫn đến số nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất tăng cao; vi phạm trong việc chấp hành thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, chấp hành quy định kiểm tra sau 1 năm đối với hồ sơ hoàn trước.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội thực hiện các giải pháp để rà soát và thực hiện ngay việc xác định nghĩa vụ tài chính của các chủ đầu tư đã sử dụng đất của nhà nước trên địa bàn. Trường hợp các chủ đầu tư cố ý trốn tránh, chây ì thực hiện nghĩa vụ với nhà nước có vi phạm thì có giải pháp xử lý kiên quyết, kể cả xem xét trách nhiệm hình sự.

Đồng thời cơ quan thanh tra kiến nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thế, cá nhân có khuyết điểm vi phạm nêu trong kết luận thanh tra. 

Theo Dân trí