Công ty CP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2019 với tỷ lệ 20% (mỗi cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Thời gian chi trả dự kiến vào tháng 12. Với gần 82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Bình Minh dự chi số tiền 163,7 tỷ đồng để trả cổ tức.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Năm 2018, công ty trả cổ tức theo tỷ lệ 40%, chia làm 2 đợt. Đợt 1, Nhựa Bình Minh tạm ứng 15% và đợt 2 là 25%. Năm nay, Nhựa Bình Minh đề ra chỉ tiêu cổ tức tối thiểu 20%.

Lũy kế 9 tháng, Nhựa Bình Minh ghi nhận 3.178 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, giảm 4%. Như vậy, công ty hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận.

Nhựa Bình Minh là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm ống nhựa và phụ tùng ống nhựa, phục vụ cho ngành cấp thoát nước, bưu chính viễn thông, điện lực, xây dựng…Kế hoạch năm nay, Nhựa Bình Minh sẽ cấu trúc lại hệ thống phân phối, mở rộng thị trường ra phía bắc để chiếm lĩnh thị phần.

Theo NDH