Trước thông tin về việc hồ sơ Panama có công bố danh tính hàng trăm cá nhân và tổ chức tại Việt Nam, Cục Phòng chống rửa tiền cho hay NHNN cũng đang rà soát các hoạt động chuyển tiền trên dữ liệu đã có.
NHNN rà soát thông tin chuyển tiền
Theo FBNC