Ngày 3/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn nhóm vấn đề lĩnh vực Xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 12 (3/11), Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Trong 2,5 ngày (từ chiều 3/11 đến 5/11), 4 nhóm vấn đề sẽ chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này là Xây dựng, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội sẽ chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Phiên chất vấn sẽ tập trung vào các nội dung: Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn; việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội; quản lý thị trường bất động sản; việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản; việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn; trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong xây dựng, ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá, định mức trong xây dựng cơ bản; việc kiểm soát giá và bảo đảm nguồn nguyên, vật liệu để xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.

Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Chuyên đề