(BĐT) - Bên mời thầu - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) 2 gói thầu thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang với sự tham gia đông đảo của các nhà thầu trong lĩnh vực thiết bị y tế.
Có 13 nhà thầu mua HSMT Gói thầu số 59 Cung cấp và lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh, nhưng chỉ có 5 nhà thầu nộp HSDT. Ảnh: Phú An

Có 13 nhà thầu mua HSMT Gói thầu số 59 Cung cấp và lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh, nhưng chỉ có 5 nhà thầu nộp HSDT. Ảnh: Phú An

Gói 59: Hai nhà thầu không nộp bảo lãnh dự thầu

Tại Gói thầu số 59 Cung cấp và lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh, theo biên bản đóng thầu, có 13 nhà thầu đã mua hồ sơ mời thầu (HSMT), gồm 7 nhà thầu đến từ Hà Nội và 6 nhà thầu đến từ TP.HCM. Đến thời điểm đóng thầu có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) đúng quy định, gồm: Công ty CP Nghiên cứu và phát triển công nghệ y tế Việt Nam (VIET METEC), Công ty CP Xuất nhập khẩu TP.HCM (YTECO), Công ty TNHH Công nghệ Phương Nam (Nhà thầu Phương Nam), Liên danh Công ty CP Xuất nhập khẩu khoáng sản - Công ty CP Trang thiết bị và công trình y tế, Liên danh Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Sông Hồng - Công ty CP Công nghệ quốc gia.

Thông tin chủ yếu được công bố tại buổi mở HSĐXKT cho thấy, VIET METEC và Nhà thầu Phương Nam đều không nộp bảo lãnh dự thầu và không có thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu. Ngoài ra, VIET METEC có nộp đơn kiến nghị vào ngày 4/1/2019 và nhà thầu này không có thông tin về hiệu lực của HSDT, không có thông tin về hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC).

YTECO có bảo lãnh dự thầu trị giá 4 tỷ đồng, được bảo lãnh bởi ngân hàng và có hiệu lực trong vòng 150 ngày (bản gia hạn lần 2). Thời gian thực hiện hợp đồng của nhà thầu này là 180 ngày. Thời gian có hiệu lực của HSDT là 120 ngày. HSĐXTC của nhà thầu này còn nguyên niêm phong.

Hai liên danh còn lại đều có bảo lãnh dự thầu thông qua thư bảo lãnh của ngân hàng có trị giá 4 tỷ đồng với thời gian hiệu lực là 150 ngày (theo thư sửa đổi bảo lãnh dự thầu). Cả hai liên danh cũng có thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, hiệu lực của HSDT là 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. HSĐXTC của hai liên danh này còn nguyên niêm phong.

Gói thầu số 59 sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Gói 61: Cạnh tranh khốc liệt

Gói thầu số 61 Cung cấp và lắp đặt thiết bị tim mạch + thăm dò chức năng + nội soi chẩn đoán cũng vừa được Bên mời thầu mở HSĐXKT. Gói thầu này gồm 3 phần: Phần 1 (thiết bị nội soi chẩn đoán), Phần 2 (thiết bị chụp mạch số hóa xóa nền) và Phần 3 (thiết bị chuyên ngành). Theo Bên mời thầu, đây cũng là gói thầu có số nhà thầu mua HSMT rất đông - lên tới 18 nhà thầu, chủ yếu đến từ TP.HCM và Hà Nội. Đến thời điểm đóng thầu, có 5 nhà thầu nộp HSDT đúng quy định. Đó là các nhà thầu: Công ty CP Armephaco (Nhà thầu Armephaco), Liên danh Công ty CP Trang thiết bị y tế Vĩnh Khanh - Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Anh Khoa (Liên danh Vĩnh Khanh - Anh Khoa), Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex (Nhà thầu Vimedimex), Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông (Nhà thầu Phương Đông) và Công ty TNHH Thiết bị y tế Thiên Nam (Nhà thầu Thiên Nam).

Theo Biên bản mở HSĐXKT Gói thầu số 61, Nhà thầu Armephaco tham gia Phần 2, cung cấp bảo lãnh dự thầu trị giá 1,5 tỷ đồng bằng thư bảo đảm của ngân hàng. Nhà thầu Vimedimex tham gia Phần 2 và Phần 3. Tổng giá trị bảo lãnh dự thầu của cả 2 phần là 1,9 tỷ đồng (Phần 2: 1,5 tỷ đồng, Phần 3: 400 triệu đồng). Nhà thầu Phương Đông tham gia Phần 3, cung cấp bảo lãnh dự thầu trị giá 400 triệu đồng. Cả ba nhà thầu này đều có thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 150 ngày, hiệu lực của HSDT là 120 ngày. Nhà thầu Phương Đông có thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng. Hai nhà thầu còn lại có thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.

Nhà thầu Thiên Nam tham gia Phần 3, cung cấp bảo lãnh dự thầu trị giá 400 triệu đồng, hiệu lực trong 150 ngày. Nhà thầu này có thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Liên danh Vĩnh Khang - Anh Khoa tham gia Phần 1 và Phần 2. Nhà thầu này cung cấp bảo lãnh dự thầu trị giá 2,1 tỷ đồng, có hiệu lực 150 ngày. Thời gian thực hiện hợp đồng của liên danh này là 180 ngày.