(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu xây lắp chính của Dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi, Quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè (TP.HCM). Tổng giá trúng thầu của 2 gói thầu là 1.094,5 tỷ đồng.
Dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi, Quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè (TP.HCM) có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Ảnh: Tiên Giang

Dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi, Quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè (TP.HCM) có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Ảnh: Tiên Giang

Dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 1.397,1 tỷ đồng, gồm 11 gói thầu. Trong đó, 2 gói thầu xây lắp chính (Gói thầu số 15 Xây lắp 1 từ K0+000 đến K3+311 và Gói thầu số 16 Xây lắp 2 từ K3+311 đến K6+650) được thực hiện lựa chọn nhà thầu từ tháng 10/2019.

Kết quả, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc - Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C trúng Gói thầu số 15 với giá trúng thầu là 512,979 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 8%.

Liên danh Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C - Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc - Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 được công bố trúng Gói thầu số 16 với giá trúng thầu là 581,593 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

Được biết, hồ sơ mời thầu của 2 gói thầu đều yêu cầu nhà thầu thực hiện gói thầu trong 720 ngày. Tuy nhiên, 2 liên danh trúng thầu rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng còn 660 ngày/gói thầu.