(BĐT) - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) Ban Quản lý dự án điện (Bên mời thầu) vừa công bố mời thầu Gói thầu Thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghệm thu (hỗn hợp - EPC) Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Gói thầu thuộc Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 với thời gian thực hiện hợp đồng là 1.095 ngày.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án do PV Power làm chủ đầu tư, gồm 18 gói thầu. Trong đó có 1 gói thầu hỗn hợp, 2 gói thầu xây lắp, 12 gói thầu tư vấn và 3 gói thầu phi tư vấn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 32.486.933.657.876 đồng. Riêng gói thầu hỗn hợp EPC có dự toán được phê duyệt là 24.727.114.910.960 đồng.

Gói thầu dự kiến sẽ mở thầu vào lúc 14h ngày 6/7/2021, giá trị bảo đảm dự thầu là 370 tỷ đồng.