Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc, mã CTS) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2016.
VietinBankSc dự kiến hoàn thành là 150 hợp đồng tư vấn trong năm 2016

VietinBankSc dự kiến hoàn thành là 150 hợp đồng tư vấn trong năm 2016

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt gần 24 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2015.

Doanh thu đạt 43,951 tỷ đồng tăng 36% so với cùng kỳ, trong đó hoạt động mang lại doanh thu nhiều nhất là hoạt động đầu tư chứng khoán đạt 16,732 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; doanh thu môi giới chứng khoán đạt 9,573 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán đạt 2,343 tỷ, tăng 51 lần so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 4,836 tỷ đồng, gấp 6 lần so với cùng kỳ.

Quý I/2016, VietinBankSc hoàn thành 33 hợp đồng tư vấn, chủ yếu liên quan đến Cổ phần hóa, đăng ký giao dịch cổ phiếu, thoái vốn và thu xếp vốn.

Cụ thể, Công ty đã thực hiện tư vấn cổ phần hóa thành công cho hai doanh nghiệp lớn đó là Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (Savina) và Tổng Công ty 36 (Bộ Quốc Phòng), tổng giá trị cổ phần bán đấu giá của Savina hơn 218,8 tỷ đồng và của Tổng công ty 36 hơn 64,9 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, VietinBankSc đã tư vấn đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM thành công cho 2 đơn vị lớn, có giá trị vốn hóa thị trường cao là Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP (mã cổ phiếu “TVN”) và CTCP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (mã cổ phiếu “VEF”).

Về hoạt động tư vấn thoái vốn, VietinBankSc đã tư vấn thoái vốn thành công cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại 9 đơn vị thành viên, thoái vốn của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam và rất nhiều đơn vị khác mang doanh thu lớn cho Nhà nước. Trong mảng thu xếp vốn, VietinBankSc đã thu xếp thành công gần 700 tỷ đồng Trái Phiếu cho các doanh nghiệp.

Ông Chu Mạnh Hiền – Giám đốc Khối Tư vấn VietinBankSc cho biết, định hướng 2016, VietinBankSc tiếp tục định hướng phát triển mạnh mảng Tư vấn tài chính doanh nghiệp. Dự kiến năm 2016, hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp của VietinBankSc dự kiến hoàn thành là 150 hợp đồng, dự kiến thu về cho Công ty 50 tỷ đồng lợi nhuận.

Trước đó, trong năm 2015, với 107 hợp đồng tư vấn được thực hiện, VietinBankSc là một trong 3 công ty có mảng IB hoạt động hiệu quả nhất thị trường (nguồn Stock Plus).

Theo Đầu tư