(BĐT) - Báo Đấu thầu nhận được phản ánh của nhà đầu tư về hiệu quả kinh doanh và tình hình quản trị doanh nghiệp tại Công ty CP Khóa Minh Khai. Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 791/BXD-QLDN xem xét trả lời ý kiến cổ đông về vấn đề này.
Ảnh minh họa. Ảnh Internet

Ảnh minh họa. Ảnh Internet

Theo văn bản của Bộ Xây dựng, Công ty CP Khóa Minh Khai tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, được cổ phần hóa theo Quyết định số 1524/QĐ-BXD ngày 7/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/3/2007. Hiện nay, vốn điều lệ của Khóa Minh Khai là 6,6 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) chiếm 67,47%.

Kể từ khi cổ phần hóa, do quy mô vốn kinh doanh quá nhỏ, phải di chuyển nhà máy sản xuất ra khỏi trung tâm Thành phố dẫn đến nhiều công nhân có tay nghề cao đã nghỉ việc. Trong điều kiện  công nghệ lạc hậu, thiếu vốn đầu tư và công tác điều hành, khai thác thị trường của doanh nghiệp còn hạn chế dẫn đến sản phẩm không đa dạng, sức cạnh tranh kém và không có hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn 2008 đến 2014. Từ năm 2015, Công ty có lãi và không còn lỗ lũy kế, vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2016 là hơn 28 tỷ đồng (chủ yếu từ lợi nhuận được tạm thời phân chia của Dự án Khu nhà ở Skylight - dự án hợp tác kinh doanh giữa Khóa Minh Khai và COMA. Sau khi quyết toán xong Dự án, COMA và Khóa Minh Khai sẽ tiếp tục xác định và phân chia kết quả dự án này theo hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung trong đơn kiến nghị về kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Khóa Minh Khai là có cơ sở. Việc này đã được Bộ Xây dựng ghi nhận, xem xét chỉ đạo COMA tăng cường việc kiểm tra toàn diện, xây dựng các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Khóa Minh Khai.

Ngay sau khi nhận được đơn kiến nghị, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ, người đại diện vốn tại COMA phối hợp với HĐQT Công ty CP Khóa Minh Khai khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra, báo cáo về công tác quản lý, hiệu quả vốn góp của COMA tại Khóa Minh Khai; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Khóa Minh Khai; thực hiện công bố, công khai thông tin của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, xác minh, làm rõ hiệu quả sản xuất kinh doanh và chấp hành pháp luật của Công ty CP Khóa Minh Khai; trách nhiệm của người đại diện vốn của Tổng công ty COMA tại Công ty CP Khóa Minh Khai. Ngoài ra, cần hỗ trợ Khóa Minh Khai xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển trong thời gian tới để Công ty khắc phục khó khăn và nâng dần hiệu quả sản xuất, kinh doanh.