Làm rõ diễn biến mới phát sinh, đề xuất giải pháp điều hành

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì.
Việc phân tích, dự báo biến động giá cả vật liệu xây dựng và đánh giá mức ảnh hưởng tới các dự án, công trình, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: Nhã Chi
Việc phân tích, dự báo biến động giá cả vật liệu xây dựng và đánh giá mức ảnh hưởng tới các dự án, công trình, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: Nhã Chi

Đồng thời, báo cáo tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực và tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022; làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, diễn biến mới phát sinh trong tháng 8 và đề xuất, kiến nghị giải pháp cần triển khai thực hiện các tháng cuối năm.

Trong đó, Bộ KH&ĐT đề nghị Ngân hàng Nhà nước tập trung phân tích, dự báo tác động tình hình thế giới, trong nước tới lạm phát; điều hành lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng đáp ứng nhu cầu tín dụng phục hồi sản xuất kinh doanh, đề xuất các giải pháp điều hành.

Bộ Tài chính phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thu chi ngân sách nhà nước, biến động giá cả, lạm phát thời gian tới; diễn biến tình hình thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và giải pháp quản lý, giám sát thị trường; giải pháp tài khóa để ổn định giá xăng, dầu, hàng hóa trong nước; việc phối hợp với Bộ Y tế triển khai đấu thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế tập trung.

Bộ Xây dựng phân tích, đánh giá, dự báo biến động giá cả, công tác quản lý giá các mặt hàng vật liệu xây dựng, đánh giá ảnh hưởng tới các dự án, công trình xây dựng quy mô lớn, công trình, dự án trọng điểm trong năm 2022, đề xuất giải pháp.

Bộ Giao thông vận tải tập trung đánh giá tình hình thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; phân tích, đánh giá, dự báo tình hình nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án cao tốc trọng điểm trong các tháng cuối năm, đề xuất giải pháp…

Chuyên đề

Kết nối đầu tư