#Nghị quyết số 01/NQ-CP
Việc phân tích, dự báo biến động giá cả vật liệu xây dựng và đánh giá mức ảnh hưởng tới các dự án, công trình, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: Nhã Chi

Làm rõ diễn biến mới phát sinh, đề xuất giải pháp điều hành

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì.
Ngành thuế phấn đấu giảm tỷ lệ nợ thuế xuống dưới 5% theo như Nghị quyết của Quốc hội. Ảnh: Internet

6 tháng: Thu 15.222 tỷ đồng nợ thuế

(BĐT) - Số liệu vừa được Tổng cục Thuế công bố ngày 8/7 cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng số tiền thuế nợ 63 cục thuế đã đôn đốc, thu hồi được là 15.222 tỷ đồng, bằng 36% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Kết nối đầu tư