Lâm Đồng chấm dứt dự án đầu tư của Trung Nguyên Legend

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Do vi phạm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, Công ty CP Cà phê Trung Nguyên bị chấm dứt Dự án Đầu tư Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định chấm dứt Dự án Đầu tư Khu Thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An của Công ty CP Cà phê Trung Nguyên.

Theo cơ quan này, việc chấm dứt hoạt động Dự án là thực hiện theo kết luận của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư do dự án của Công ty Trung Nguyên chậm tiến độ, vi phạm Luật Đất đai 2013, Luật Đầu tư 2014 và 2020.

Trước đó, tháng 10/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án với diện tích 15.529 m2 và tổng mức đầu tư dự kiến 33 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Cà phê Trung Nguyên bỏ vốn 15 tỷ đồng, phần còn lại là 18 tỷ đồng từ các nguồn huy động khác.

Mục đích của Công ty CP Cà phê Trung Nguyên là xây dựng không gian thưởng lãm, trưng bày để kinh doanh sản phẩm cà phê và các hàng hóa khác, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tại quyết định chấm dứt Dự án, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty CP Cà phê Trung Nguyên có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục chấm dứt dự án đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quy trình thu hồi đất và đề xuất hướng xử lý đối với diện tích đất thuộc dự án còn lại (ngoài diện tích thuê nêu trên) theo quy định của pháp luật.

Chuyên đề