(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, đến hết tháng 6, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế là 28.940,55 tỷ đồng, bằng 140,86% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước là 4.827,28 tỷ đồng, đạt 46,48% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là kết quả từ việc thực hiện 29.280 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 31,67% kế hoạch năm 2020 và bằng 82,84% so với cùng kỳ năm 2019; kiểm tra được 281.219 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Trong đó, toàn ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 72 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 212,55 tỷ đồng; giảm lỗ 1.367,75 tỷ đồng; điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.479,08 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong công tác thanh tra, kiểm tra, ngay khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngành thuế đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Theo đó, cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế trên cơ sở danh sách doanh nghiệp thuộc kế hoạch năm 2020 đã được phê duyệt.