(BĐT) - UBND tỉnh Lào Cai vừa thông báo mời các nhà đầu tư đăng ký quan tâm thực hiện Dự án thành phần 2 Xây dựng Cảng hàng không (giai đoạn 1) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo phương thức đối tác công tư (PPP), thời hạn tiếp nhận đăng ký là 12h ngày 3/12/2021.
Mô hình Cảng Hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai - ảnh internet

Mô hình Cảng Hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai - ảnh internet

Dự án thành phần 2 (giai đoạn 1) có sơ bộ tổng mức đầu tư 3.651,273 tỷ đồng, được thực hiện tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai với tổng diện tích 295,2 ha. Theo kế hoạch, Dự án thành phần 2 sẽ đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải đường hàng không ngày càng tăng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; đồng thời đảm bảo tính cơ động cao trong việc phòng thủ, cũng như trong công tác cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo quốc phòng - an ninh của khu vực Tây Bắc nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải. Thời gian thực hiện Dự án thành phần 2 là 50 năm, trong đó dự kiến thời gian xây dựng là 4 năm, thời gian vận hành, khai thác và thu hồi vốn là 46 năm.

Về cơ cấu nguồn vốn Dự án thành phần 2 (giai đoạn 1), vốn do nhà đầu tư huy động (vốn chủ sở hữu, vốn tín dụng) là 2.990,063 tỷ đồng; vốn nhà nước tham gia trong Dự án là 661,21 tỷ đồng. Dự kiến, khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ công đối với Dự án sẽ áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3 nội dung lớn mà UBND Tỉnh cần khảo sát ý kiến của nhà đầu tư, bên cho vay gồm: khả năng triển khai dự án tương tự (về lĩnh vực, quy mô...) của khu vực tư nhân; khảo sát về một số yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật thực hiện Dự án; đánh giá về tính hấp dẫn, khả thi của Dự án, mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu kỳ vọng của nhà đầu tư.

UBND tỉnh Lào Cai cho biết, Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai đề xuất. Nếu có dưới 6 nhà đầu tư trong nước đăng ký quan tâm thì sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước. Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển trong trường hợp có từ 6 nhà đầu tư trở lên đăng ký quan tâm, trong đó có ít nhất 1 nhà đầu tư nước ngoài.