(BĐT) -  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có văn bản chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xây dựng Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Dự án Đường Hồ Chí Minh giai đoạn phân kỳ đầu tư cho đến năm 2020 - 2021.

Theo đó, thời hạn báo cáo Chính phủ là trước ngày 5/11/2021 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 15/11/2021.

Dự án được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2004 (tại Nghị quyết số 38/2004/QH13) và được điều chỉnh vào năm 2013 (tại Nghị quyết số 66/2013/QH13).

Sau khi điều chỉnh, Dự án Đường Hồ Chí Minh có tổng chiều dài toàn tuyến là 3.183 km, trong đó tuyến chính dài 2.499 km, nhánh phía Tây dài 684 km. Dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn, trong đó đến năm 2020 là hoàn thành các dự án thành phần để nối thông toàn tuyến từ Pắc Pó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) với quy mô 2 làn xe; sau năm 2020 phải nâng cấp các đoạn tuyến theo tiêu chuẩn đường cao tốc phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

Khẩn trương báo cáo thực hiện Dự án Đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2021 ảnh 1

Theo Nghị quyết số 66/2013/QH13, nguồn vốn đầu tư để thông tuyến vào năm 2020 là vốn trái phiếu chính phủ tập trung cho các dự án thành phần cấp thiết do Quốc hội quyết định; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và các hình thức đầu tư khác (BT, BOT, PPP) được sử dụng để hoàn thành các dự án thành phần còn lại; cơ cấu nguồn vốn và dự toán từng dự án thành phần do Chính phủ thẩm định, phê duyệt và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo kế hoạch hằng năm.

Nhưng theo Báo cáo giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội tại đầu Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, đến nay việc thực hiện các dự án thành phần quy định tại Nghị quyết số 66/2013/QH13 đã hoàn thành thi công khoảng 2.341/2.744 km, đạt 85,3% và khoảng 258 km tuyến nhánh, đang thực hiện 188 km, chưa triển khai thực hiện 215 km/2.744 km. Nhìn chung, từ năm 2017 đến nay, Dự án được triển khai rất chậm, chỉ đạt được khoảng 7% tổng khối lượng. Dự án chưa thể thông toàn tuyến từ Pác Pó - Đất Mũi vào năm 2020 theo kế hoạch đặt ra, do không bố trí được nguồn vốn đầu tư cho các dự án thành phần.