(BĐT) - Bộ Công Thương vừa phê duyệt danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020 với 315 doanh nghiệp được xét chọn. Một số doanh nghiệp điển hình như: Công ty CP Tập đoàn Intimex; Công ty CP Cao su Đà Nẵng; Công ty CP Chè Long Phú…
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Danh sách DN xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, căn cứ vào các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định: về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường…