Hơn 1.149 tỷ đồng phát triển đô thị ven biển miền Trung tại Đông Hà, Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1075/TTg-QHQT phê duyệt Đề xuất Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Mục tiêu tổng quát của Dự án nhằm phát triển hệ thống các đô thị ven biển miền Trung theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt; xây dựng TP. Đông Hà thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu theo đúng mục tiêu quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch tại Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016.

Dự án gồm 2 hợp phần, trong đó, Hợp phần 1 là đầu tư xây kè quanh Hói Sòng; kè bờ Tây sông Thạch Hãn và bờ Bắc sông Vĩnh Phước; cải tạo hệ thống thoát nước hạ lưu hồ Trung Chỉ; cải tạo hệ thống thoát nước hạ lưu hồ Khe Mây; nâng cấp hạ tầng Nam sông Hiếu; cải tạo chỉnh trang các tuyến phố dọc hai bên đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thành phố Đông Hà; nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng các khu thu nhập thấp.

Hợp phần 2 là hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực gồm: nâng cao năng lực và đào tạo cho Ban Quản lý dự án (đào tạo chuyên môn về quản lý dự án, quản lý đô thị...); nâng cao năng lực và đào tạo cho cộng đồng và chính quyền địa phương; mua phần mềm quản lý đất đai; hỗ trợ kỹ thuật công tác quản lý vận hành.

Dự án được triển khai trong 4 năm, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.149,23 tỷ đồng (tương đương 42,23 triệu Euro). Trong đó, vốn vay AFD 33,80 triệu Euro (tương đương 919,87 tỷ đồng); vốn ODA không hoàn lại 1,36 triệu Euro (tương đương 37,13 tỷ đồng); vốn đối ứng 192,23 tỷ đồng (tương đương 7,06 triệu Euro).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm triển khai lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án; tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan để xây dựng, hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, bảo đảm việc đầu tư Dự án hiệu quả và trình duyệt theo quy định hiện hành.

Chuyên đề