(BĐT) - Lúc 20 giờ 42 phút ngày 13/9, Ban Quản lý các công trình điện miền Trung thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện công trình Máy biến áp AT1 (220kV-250MVA) của Trạm biến áp 220kV Lao Bảo. Sự kiện đặt dấu mốc hoàn thành toàn bộ công trình trạm biến áp phục vụ giải toả công suất các nhà máy điện gió phía Tây tỉnh Quảng Trị lên hệ thống điện.
Máy biến áp AT1 tại trạm biến áp 220kV Lao Bảo đóng điện thành công tối ngày 13/9/2021 (ảnh: CPMB)

Máy biến áp AT1 tại trạm biến áp 220kV Lao Bảo đóng điện thành công tối ngày 13/9/2021 (ảnh: CPMB)

Công trình thuộc Dự án Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và Đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận vận hành.

Trạm biến áp 220kV Lao Bảo (xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có quy mô xây dựng mới 1 trạm biến áp 220/110/22kV gồm 2 máy biến áp 250MVA.

Cùng với việc nghiệm thu đóng điện công trình Máy biến áp AT1 (220kV-250MVA) của Trạm biến áp 220kV Lao Bảo, dự kiến, cuối tháng 9 này, Đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo cũng đóng điện. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo các nhà máy điện gió vào vận hành thương mại trước ngày 1/11/2021 (mốc tiến độ theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), phát huy tối đa công suất.

Trước đó, ngày 30/6, Máy biến áp AT2 (220kV-250MVA) đã được đóng điện. Như vậy, Trạm biến áp 220kV Lao Bảo sẵn sàng giải phóng công suất cho các nhà máy điện gió phía Tây Quảng Trị chuẩn bị vào vận hành thương mại.