(BĐT) - Ngày 4/6 tới, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (mã chứng khoán: HEC) sẽ chốt quyền nhận cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán vào ngày 23/6.

Như vậy, với 4,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 16,8 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2020, doanh thu thuần của Công ty đạt gần 336 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với năm 2019; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm hơn 2%, về gần 47 tỷ đồng.

Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất đạt 239,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 44,76 tỷ đồng, giá trị hợp đồng ký được đạt 100 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 30 - 50%.