#Tư vấn xây dựng thủy lợi II
Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Ảnh minh họa: Song Lê

Đấu thầu tại Sở NN&PTNT Quảng Ngãi: Nhà thầu không phục kết quả đánh giá HSDT

(BĐT) - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (HECII) vừa có đơn kiến nghị không chấp nhận kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu số 02 Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi.
Gói thầu số 01 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thuộc Dự án Xây dựng các hồ chứa nước và hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi có giá hơn 10 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Gói thầu Tư vấn xây hồ chứa nước tại Gia Lai: “Mù mờ” trong công khai kết quả

(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thuộc Dự án Xây dựng các hồ chứa nước và hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi. Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này vấp phải phản ứng dữ dội của nhà thầu tham dự vốn trước đó đã không đồng thuận với một số tiêu chí của hồ sơ mời thầu (HSMT).
Gói thầu Khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án Cụm hồ tỉnh Bình Phước. Ảnh: NC st

Gói thầu tư vấn tại Bình Phước: Vì sao nhà thầu bị loại?

(BĐT) - Không đồng tình với kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu Khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án Cụm hồ tỉnh Bình Phước do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu, một nhà thầu bị loại đã có văn bản phản ánh tới Báo Đấu thầu cùng cơ quan chức năng liên quan. Chủ đầu tư nói gì?
Theo Bên mời thầu, HSDT của Nhà thầu trúng thầu được sửa lỗi số học do cộng 2 lần thù lao chuyên gia và hiệu chỉnh khối lượng chào thiếu so với HSMT. Ảnh: Lê Tiên

Tranh cãi chuyện sửa lỗi số học trên 25% giá dự thầu

(BĐT) - Một gói thầu tư vấn lập hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công của dự án hơn 311 tỷ đồng tại Khánh Hòa bị nhà thầu phản ánh về việc sửa lỗi số học của đơn vị trúng thầu. Dù bên mời thầu (BMT) khẳng định đã vận dụng đúng quy định để lựa chọn được đơn vị đủ năng lực, giá trúng thầu cạnh tranh, nhưng nhà thầu xếp hạng thứ hai vẫn không phục.