(BĐT) - Hơn 6 tháng kể từ khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được phê duyệt lần đầu, bên mời thầu mới bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp đầu tiên thuộc Dự án.
Dự án Đầu tư xây dựng 18 cống trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh Kiên Giang có tổng mức đầu tư dự kiến 1.484 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Dự án Đầu tư xây dựng 18 cống trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh Kiên Giang có tổng mức đầu tư dự kiến 1.484 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Theo thông báo mời thầu vừa được đăng tải, từ ngày 20/7/2020 đến ngày 10/8/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang (bên mời thầu) phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 07 Xây dựng cống âu thuyền vàm Bà Lịch, huyện Châu Thành, với giá gói thầu được phê duyệt 326,095 tỷ đồng. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Gói thầu trên thuộc Dự án Đầu tư xây dựng 18 cống trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh Kiên Giang. Dự án được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 31/10/2019. Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.484 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách trung ương. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2019 đến năm 2023. Địa điểm thực hiện trên địa phận 8 huyện gồm: An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Châu Thành, Kiên Lương, Giang Thành và Hòn Đất.

Chịu trách nhiệm tư vấn lập Dự án là Liên danh Viện Khoa học thủy lợi miền Nam - Công ty CP Tư vấn xây dựng thủy lợi II - Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy lợi - Viện Thủy công.

KHLCNT các gói thầu thuộc Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang phê duyệt lần đầu vào tháng 12/2019, gồm 27 gói thầu. Trong đó, 7 gói thầu xây lắp có số hiệu từ 01 đến 07, tương ứng với nội dung thi công xây dựng các cống trên địa phận các huyện khác nhau. Theo đúng kế hoạch, 7 gói thầu xây lắp được đồng loạt tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý II/2020.

Tháng 7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang phê duyệt KHLCNT (điều chỉnh), theo đó, lùi thời gian lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06 và Gói thầu số 07 sang quý III/2020, giữ nguyên kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quý II/2020 đối với 5 gói thầu còn lại. Tuy nhiên, trên thực tế, đến thời điểm hiện tại, duy nhất mới chỉ có Gói thầu số 07 được tổ chức lựa chọn nhà thầu. 5 gói thầu xây lắp số hiệu từ 01 đến 05 dù chưa được mời thầu nhưng cũng không được phê duyệt lùi thời gian lựa chọn nhà thầu trong KHLCNT (điều chỉnh).

Về tiến độ lựa chọn nhà thầu các gói thầu khác thuộc Dự án, ngoài một số gói thầu tư vấn giá trị nhỏ đã hoàn tất chỉ định thầu trong quý I/2020, Bên mời thầu mới công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu. 2 gói thầu trong số đó phải hủy thầu do không chọn được nhà thầu đáp ứng, đó là Gói thầu số 12 Tư vấn khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công 18 cống và hệ thống điện vận hành tuyến An Biên - An Minh (30,490 tỷ đồng) và Gói thầu số 13 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Gói thầu số 12 (897 triệu đồng).

Cho đến nay, Dự án bước đầu triển khai được hơn 6 tháng và thời gian hoàn thành Dự án còn hơn 3 năm. Tuy nhiên, phần lớn các gói thầu thuộc Dự án đều có thời gian thực hiện kéo dài từ 1 đến 2 năm, đồng thời, các gói thầu xây lắp có quy mô lớn, phức tạp, thời gian lựa chọn nhà thầu kéo dài, thậm chí có thể phải hủy thầu và tổ chức mời thầu lại trong trường hợp không chọn được nhà thầu đáp ứng.