Hà Nội lên kế hoạch thanh tra 50 cơ sở y tế

(BĐT) - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Y tế Thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra khoảng 50 cơ sở y tế có bội chi quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trong 9 tháng năm 2016.

Nội dung kiểm tra nhằm xác định nguyên nhân đối với các cơ sở y tế có chi phí khám chữa bệnh BHYT bất thường, tần suất bệnh nhân khám chữa bệnh tăng, việc chỉ định sử dụng thuốc, chỉ định cận lâm sàng, chỉ định bệnh nhân vào nội trú và kiểm tra phác đồ điều trị của các cơ sở y tế. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Theo BHXH Hà Nội, quỹ BHYT của Thành phố đang vượt chi khoảng 1%. Cơ quan này sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đối với tất cả các nhóm đối tượng.

Đồng thời phối hợp Sở LĐTB&XH thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT; yêu cầu doanh nghiệp tham gia hai loại hình bảo hiểm trên cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.           

Chuyên đề