(BĐT) - Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội vừa tổ chức Kỳ họp thứ 17. Tại Kỳ họp, UBND Thành phố trình HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách thành phố năm 2020 (đợt 2); cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, đến ngày 20/10/2020, kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển toàn Thành phố là 20.987,8 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch Thành phố giao đầu năm 2020 và 51,6% kế hoạch Trung ương giao.

Trên cơ sở Tờ trình của UBND Thành phố và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố, thảo luận tại hội trường, các đại biểu HĐND Thành phố đã nhất trí điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 kéo dài sang năm 2020, gồm điều chỉnh giảm 627,32 tỷ đồng của 42 dự án để bổ sung vốn cho 14 dự án.

HĐND Thành phố đồng ý điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 gồm: điều chỉnh giảm 2.355,36 tỷ đồng của 78 dự án để bổ sung vốn cho 112 dự án.