(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển, thúc đẩy kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; từng cấp chủ động xây dựng phương án triển khai kế hoạch đầu tư năm 2021...

Tại các cấp, phân công lãnh đạo theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân từng dự án theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo UBND Thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Các chủ đầu tư cần chủ động kiểm tra, rà soát dự án, rút ngắn tối đa thời gian, tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình; khẩn trương hoàn thành công việc còn tồn đọng của các dự án, đặc biệt các dự án chuyển tiếp…