(BĐT) - UBND TP.Hà Nội vừa cho phép shipper hoạt động trở lại từ 9h đến 20h hàng ngày.
Shipper Hà Nội được hoạt động trở lại từ 9h đến 20h hàng ngày

Shipper Hà Nội được hoạt động trở lại từ 9h đến 20h hàng ngày

Ngày 4/9, UBND TP.Hà Nội ban hành văn bản hoả tốc về việc hoạt động vận chuyển, giao nhận, hàng hoá, bưu phẩm, bưu chính bằng xe môtô, xe hai bánh.

Theo văn bản này, UBND thành phố Hà Nội thống nhất đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về thời gian được phép hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh từ 9h đến 20h hàng ngày để tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong lĩnh vực vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố giao Công an Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố giao các Sở: Công Thương, Thông tin Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch đối với nhân viên giao hàng khi tham gia hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế.

UBND Thành phố giao Sở Y tế nghiên cứu hướng dẫn quy định trình tự tổ chức xét nghiệm để làm cơ sở cho các đơn vị chủ động triển khai thực hiện.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có văn bản đề xuất với UBND Thành phố về hoạt động vận chuyển giao nhận, hành hoá, bưu phẩm, bưu chính bằng xe môtô, xe hai bánh.