Góp ý Dự thảo Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc đôn đốc góp ý Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023.
Mục tiêu phát triển của kế hoạch năm 2023 phải thể hiện sự quyết liệt, phấn đấu đạt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ảnh: Song Lê
Mục tiêu phát triển của kế hoạch năm 2023 phải thể hiện sự quyết liệt, phấn đấu đạt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ảnh: Song Lê

Theo đó, thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, để chuẩn bị xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023, Dự toán NSNN năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025, Bộ KH&ĐT đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề nghị nghiên cứu, tham gia ý kiến hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán NSNN năm 2023.

Dự thảo Chỉ thị nêu rõ, mục tiêu phát triển của kế hoạch năm 2023 phải thể hiện sự quyết liệt, phấn đấu đạt mục tiêu Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021 - 2030, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu thực hiện thành công Chương trình phục hồi và phát triển KTXH.

Kế hoạch của các ngành, lĩnh vực và các cấp địa phương phải phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, phấn đấu đạt được mục tiêu theo chiến lược phát triển KTXH của cả nước, kế hoạch 5 năm về phát triển KTXH của địa phương, phù hợp với đặc điểm và trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương; bám sát dự báo, đánh giá tình hình và bối cảnh trong nước và quốc tế trong giai đoạn tới…

Chuyên đề